Nyckelmärket

Maten som utvecklade människan, inte maten som människan utvecklade.

Nyckelmärket

Nyckelmärket hjälper dig att hitta livsmedel som kan sägas vara bra mat för människan.

Det människan är anpassad att äta.

Nyckelmärket hittar du inom kort på naturliga livsmedel, färdigmat och hos restauranger som serverar mat tillagad av naturliga råvaror med få eller inga tillsatser och som är så oprocessad som möjligt.

För konsumenten

När du väljer Nyckelmärkta produkter så vet du att de är baserade på naturliga råvaror som vi människor ätit under lång tid och mått bra av.

Varumärket för bra mat för människan!

Vi talar om maten som utvecklade människan. Inte om maten som människan utvecklade.

Allt fler intresserar sig alltmer för vilken mat de stoppar i sig. För att må bra i längden gäller det att äta mat som i grunden är bra mat för människan. Med bra för människan menar vi livsmedel som i huvudsak består av naturliga råvaror med ett minimum av tillsatser, är näringsrika och är så oprocessade som möjligt.

Svårigheten för dagens konsumenter att snabbt och enkelt kunna välja rätt bland alla de tusentals livsmedel som vanligen finns på hyllorna i våra livsmedelsaffärer är betydande. Innehållsdeklarationer ger en viss vägledning, men berättar sällan något om produkternas kvalitet i övrigt.

Mot bakgrund av detta introducerar LCHF Sweden AB nu äntligen livsmedelsmärkningen Nyckeln, symbolen för bra mat för människan. Produkter som uppfyller Föreningen bra mat för människans kvalitetskrav får mot en årlig avgift märkas med symbolen Nyckeln.

Nyckelmärkning av ett livsmedel föregås av en individuell prövning av om det uppfyller de kvalitetskriterier som en namnkunnig expertgrupp från Föreningen bra mat för människan upprättat. Kriterierna kommer att ses över och uppdateras kontinuerligt och finns tillsammans med en presentation av medlemmarna i expertgruppen publicerade på föreningens hemsida www.foreningenbramat.org.

 

Kriterier för märket

Med bra för människan menar vi livsmedel som i huvudsak består av naturliga råvaror med ett minimum av tillsatser, är näringsrika och är så oprocessade som möjligt.

För konsumenten
 

Nyckelmärket är till för dig som konsument. Märket underlättar för dig att hitta och äta mat som kan sägas vara bra och nyttig. Mat som människan mår bra av.

Föreningen för bra mat för människan

Nyckelmärkning av ett livsmedel föregås av en individuell prövning mot de kriterier som expertrådet från Föreningen bra mat för människan upprättat. Se information om kriterier och om expertpanelen på hemsidan www.foreningenbramat.org.

Varför en nyckel? 
 

Under många år har Livsmedelsverket propagerat för nyckelhålsmärkning av olika livsmedel. Denna märkning har inte varit lyckad folkhälsomässigt. Vi har levt med nyckelhålet i mer än tjugo år men nu kommer alltså Nyckeln. Med Nyckeln som symbol vill vi nu släppa fram mat som är bra mat för människan och inte vad som är bra mat för oseriösa producenters ekonomi.